Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Výroba

SY1 - automatický synchronizátor

SY1 - automatický synchronizátor Automatický synchronizátor slouží k bezpečnému připojení synchronního generátoru k veřejné síti. Toto připojení je možno provést až když napětí a frekvence generátoru se liší od sítě méně než je pro daný typ generátoru přípustné. Dalším požadavkem je připojení generátoru s minimálním, nejlépe nulovým fázovým posuvem. Jelikož stykač potřebný pro připojení má určitou dobu sepnutí, je třeba vyslat zapínací impuls s určitým předstihem, tak aby k sepnutí došlo přibližně při nulovém rozdílu fází. Jestliže napětí a frekvence nejsou v potřebných mezích, je třeba pomocí regulátoru napětí a otáček tyto veličiny upravit.
Všechny tyto úlohy (včetně zobrazení okamžitých veličin fáze, rozdílu frekvence a rozdílu napětí pomocí LED diod) je schopen řešit tento automatický synchronizátor.

Katalogový list:

SY1

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.