Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

SH Control

Firma SH Control vznikla v roce 1992 z   pracovníků zabývajících  se realizací a údržbou řídících systémů v petrochemickém průmyslu. Stala se dodavatelem programového vybavení především pro řídící systémy firmy Honeywell v oblasti petrochemie a teplárenství. Jedná se o řízení rozsáhlých technologických celků jako odsíření ropy, výroba PVC, výroba polystyrenu, řízení kotlů, parních  a plynových turbin.
Vedle této základní činnosti se firma věnuje od počátku i řízení malých vodních elektráren, pro které byl vyvinut vlastní řídící systém a celá řada potřebných měřících přístrojů a ochran. Vzhledem k  velkému počtu těchto aplikací jsme získali bohaté zkušenosti s řízením synchronních i asynchronních generátorů, provozováním elektrárny v ostrovním chodu i s optimalizací chodu několika turbin v tzv. průtočném režimu.
Naši pracovníci získali rovněž bohaté zkušenosti v oblasti najíždění technologických celků, protože u všech  aplikací se zúčastňují i jejich uvádění do provozu.

Aktuality

MVE Podivić, Bosna a Hercegovina

01.01.2019 - Malá Vodní Elektrárna na Kasindolské řece se dvěmi Francisovými turbínami.

Celý příspěvek | Rubrika: Reference

MVE Kruševo Brdo, Bosna a Hercegovina

01.12.2018 - Malá Vodní Elektrárna na řece Vrbanja s Francisovou turbínou.

Celý příspěvek | Rubrika: Reference

MVE Jovana, Bosna a Hercegovina

01.07.2016 - Malá Vodní Elektrárna na řece Jadar s dvěmi Francisovými turbínami.

Celý příspěvek | Rubrika: Reference

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.