Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Výroba

FC3 - regulátor frekvence

FC3 - regulátor frekvence Regulátor frekvence slouží k řízení frekvence generátorů, pracujících v ostrovním režimu změnou přídavného zatížení. Toto řešení se využívá v případě, že generátor je poháněn zařízením, u kterého je obtížné regulovat otáčky nebo je nelze měnit dostatečně rychle. Jedná se především o vodní turbiny. Regulátor měří frekvenci střídavého napětí z generátoru a pomocí až šesti binárních výstupů ovládá přídavné odporové zátěže, které umožňují při požadované frekvenci udržet v rovnováze bilanci mechanické energie pohonu s energií odebíranou z generátoru. Výstupy regulátoru jsou pouze ovládací nikoli silové, proto je třeba regulátor doplnit silovými elektronickými spínači odpovídajících výkonů.
Na čelní straně regulátoru je pomocí LED diod zobrazována okamžitá frekvence a momentálně sepnuté výstupy na zátěže.

Katalogový list:

FC3

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.