Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Reference

MVE Prodanca, Srbsko

Naše firma připravila veškerou technologii a řídící systém "na klíč" pro společnost VLASINA ECO ENERGY d.o.o Beograd, která byla investorem elektrárny.

Voda je přiváděna potrubím s čistým spádem 141 m. Elektrárnou protéká 0,25 m3/s.

S tímto průtokem pracuje turbosoustrojí, které umístěno ve strojovně elektrárny. Je zde použita horizontální dvoudýzová Peltonova turbína s letmo uloženým oběžným kolem na hřídeli generátoru s výkonem 190 kW.

Sestavování turbíny

Oběžné kolo

Jako řídící systém elektrárny je použit programovatelný automat UNITRONICS Vision 1040 s HMI rozhraním na dveřích rozvaděče. Sestavu doplňuje operátorská stanice Windows, která je  pomocí SCADA systému HONEYWELL Experion PKS HS propojena s automatem Vision. Tato Malá vodní Elektrárna je přístupná pro vzdálené operátory přes TeamViewer nebo VNC Viewer.

Elektrárna je doplněna nepřetržitým sledováním pomocí kamerového systému sestávajícího ze čtyř pevných kamer. Tyto kamery jsou umístěny uvnitř a zvenku strojovny.

Lokace elektrárny

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.