Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Reference

MVE Kruševo Brdo, Bosna a Hercegovina

Investorem byla společnost Pure energy d.o.o Kotor Varoš, pro kterou naše firma dodala celou technologii "na klíč".

Voda pro elektrárnu je přiváděna s čistým spádem 42 m. Turbosoustrojí pracuje s průtokem 0,72 m3/s.

Práce na jezu a vtoku vody

Budova elektrárny je osazena turbosoustrojím se spirální horizontální Francisovou turbínou s letmo uloženým oběžným kolem na hřídeli generátoru s výkonem 250 kW.

Přidělávání přívodního potrubí

Konfigurování turbíny

Jako řídící systém elektrárny je použit programovatelný automat UNITRONICS UniStream 15,6" s HMI rozhraním na dveřích rozvaděče. Sestavu doplňuje operátorská stanice Windows, která je  pomocí SCADA systému HONEYWELL Experion PKS HS propojena s automatem UniStream. Tato Malá vodní Elektrárna je přístupná pro vzdálené operátory přes TeamViewer nebo VNC Viewer.
Elektrárna je doplněna nepřetržitým sledováním pomocí kamerového systému sestávajícího z šesti pevných kamer. Tyto kamery jsou umístěny uvnitř a zvenku strojovny, ale také na zařízeních přívodu vody.

Budova elektrárny

Lokace elektrárny Kruševo

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.