Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Reference

MVE Pročovci 1 - Srbsko

V jihosrbských horách nedaleko města Trgovište byla dokončena další z našich zahraničních realizací, malá vodní elektrárna Pročovci 1.

Vodní dílo je tvořeno odběrovým objektem a plastovým přivaděčem DN 1300 do objektu elektrárny. Zde jsou instalována dvě turbosoustrojí s Francisovými spirálními turbínami o výkonech 700kW a 300kW. Oba stroje jsou osazeny synchronními generátory TES Vsetín.

Technická přejímka turbín ve výrobním závodě:

Inspekce turbíny před expedicí

Stavební část díla byla dokončena letos na jaře a ihned bylo započato s instalací turbosoustrojí a zařízení rozvodů elektrické energie, měření a regulace, takže předání díla proběhlo ještě v létě tohoto roku.

Usazování turbíny po přepravě do budovy MVE:


Jako řídicí systém zde byl použit hybridní kontrolér HONEYWELL HC900, který se už osvědčil na předchozích zakázkách MVE Bakov nad Jizerou a MVE Ptýrov.
Elektrická výzbroj je doplněna párem kombinovaných ochran WOODWARD MFR13. Bezpečné připojení generátorů do veřejné elektrorozvodné sítě zajišťují synchronizátory SY2 vlastní výroby, doplněné synchrocheckem CIRCUTOR SYNCHROMAX.

Zobrazování provozních dat uživateli a jejich archivaci zajišťuje software HONEYWELL Experion HS R400. Uživatel tak může nejenom sledovat aktuální stav technologie pomocí přehledových obrazovek, ale i prohlížet a analyzovat historická data pomocí rozsáhlé sady nástrojů pro vykreslování grafů a tabulkových výpisů provozních událostí.
Pro vizualizací stavu technologie slouží programovatelný kontrolér UNITRONICS V570 s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce 5,7“ umístěný na dveřích rozváděče MaR.

Pohled do strojovny MVE během provozních testů soustrojí:

Pracoviště programátora během provozních zkoušek:


Objekt MVE je trvale monitorován pomocí digitálního kamerového systému s automatickým záznamem obrazu v případě narušení monitorované zóny nepovolanou osobou.
Vzdálený přístup k technologii je zajištěn pomocí technologie VPN přes internet. Rychlá informovanost provozovatele elektrárny, správce objektu a servisních pracovníků VN rozvodu je řešena pomocí rozsáhlého systému varovných a informačních SMS rozesílaných automaticky z GSM modemu Cinterion TC65i.

Pohled do rozvodny VN:

Pohled na budovu MVE krátce před dokončením. Zprava je patrný vstup potrubí přivaděče:


Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.