Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Reference

MVE Libchavy

V pěkném prostředí podhůří Orlických hor byla rekonstruována další z řady tuzemských malých vodních elektráren. V objektu bývalého mlýna Cakle (v katastru obce Libchavy, Pardubický kraj) na řece Tichá Orlice čekala na nové spuštění opravená kašnová Francisova turbína s asynchronním generátorem. Mechanickou část opravy zajišťovala firma Jiří Janata – Vodní turbíny z Libštátu, projekt a realizace elektrické výzbroje a řídicího systému je naším dílem.
Vodní dílo v osadě Cakle má dlouhou historii, první zmínky o panském mlýně jsou z r. 1560, na konci 19. století byl přestavěn na tkalcovnu a nakonec z objektu zbyla jen vodní elektrárna, která byla s přestávkami v provozu až do devadesátých let 20. století. Předmětem první etapy rekonstrukce byla již zmíněná Francisova turbína s asynchronním generátorem 45kVA, v možnostech objektu i hydroenergetického potenciálu lokality je výhledová instalace druhého stroje.
Řídicí systém byl navržen s ohledem na maximální jednoduchost při zachování komfortu obsluhy a s dostatečnou rezervou pro případné rozšíření; byl proto zvolen již tradičně PLC UNITRONICS 530 doplněný GSM modemem CINTERION MC35i Terminal. K měření elektrických veličin je využit analyzátor elektrické sítě CIRCUTOR CVM96.
Řídicí systém zajišťuje:
• Sekvenční řízení pro samočinné najetí, odstavení a havarijní odstavení soustrojí
• Hladinovou regulaci stroje s nastavitelným mrtvým pásmem regulace
• Komunikaci s provozovatelem a pracovníkem údržby pomocí sítě GSM
• Softwarové řešení elektrických ochran (zpětnowattové a asymetrie)
• Ukládání provozních dat
• Řešení pravidelného automatického proplachu turbíny pro zachování její maximální účinnosti i při průchodu drobných nečistot (tráva, listí)
• Integraci požární a zabezpečovací signalizace s alarmem na tři vybraná telefonní čísla
• Sčítání provozních hodin stroje a hlídání intervalů mazání ložisek (včetně ovládání samočinného mazacího lisu)

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.