Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Reference

PREOL Lovosice

V těchto dnech se dokončuje dokumentace klíčového projektu loňského roku – projekt kompletního řízení nového závodu na zpracování řepkového semene – PREOL Lovosice, a.s.
Na projektu střídavě pracovala většina zaměstnanců firmy již od podzimu roku 2008. V prosinci 2008 proběhl v prostorách neratovické firmy MANAG úspěšně FAT (Field Acceptance Test) první verze programového vybavení. FATu byli přítomni jak zástupci generálního dodavatele stavby – Chemoprojekt a.s., tak budoucí uživatelé – pracovníci firmy PREOL a.s.
Samotný závod na zpracování řepkového semene – PREOL – je neobvyklý svojí kapacitou jak v tuzemském, tak i v evropském měřítku. Je koncipován na roční kapacitu 400 000t výchozí suroviny (celých 40% české produkce), z níž vznikne 180 000t přečištěného oleje a dále 100 000t FAME (metylesteru řepkového oleje). Vedlejším produktem zůstává nezanedbatelné množství glycerínu. Ten je v surové podobě na trhu neprodejný, je proto zhodnocován dalším procesem čištění na glycerín farmaceutický, který je žádaným artiklem.
Řepkové semeno se naváží do závodu vlaky a auty a je nejprve nahřáto parou a v lisovně (Provoz 01) vylisováno. Tak se získají 2/3 oleje z celkového obsahu, zbylá třetina se získává chemickou extrakcí (Provoz 02). Získaný olej je neutralizován v Provozu 03 – Neutralizace a dále zpracováván na FAME (Provoz 04) a farmaceutický glycerín (Provoz 05).
Řízení celého závodu je realizováno systémem HONEYWELL Experion PKS s pěticí kontrolérů řady C300. Kontroléry zpracovávají celkem 3000 fyzických signálů. Společně s dalšími, které jsou čteny z komunikace, dosahuje celkový počet řídících modulů hodnoty 4500.
Hierarchicky nad kontroléry pracuje dvojice redundantních serverů Experion PKS, které zajišťují koordinaci výroby a sběr dat pro historizaci a alarmy. Styk s obsluhou je zprostředkován třemi konzolovými stanicemi na velínu. Každá stanice je vybavena dvěma grafickými obrazovkami s přímým vstupem do kontrolérů. Kromě toho je realizováno dalších pět operátorských stanic (opět s dvěma obrazovkami) na pobočných velínech.
Grafické rozhraní člověk – stroj obsahuje celkem 80 grafických obrazovek, které slouží operátorům k co nejpodrobnější představě o aktuálním stavu výroby.
Firma SH Control s.r.o. byla hlavním subdodavatelem aplikačního programového vybavení včetně souvisejících služeb po celou dobu přípravy i realizace projektu.

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.