Navigace

Kontaktní informace

Adresa:
SH Control s.r.o.
Na Výsluní 1234
Neratovice
277 11

Tel.:
315 684 759
315 683 187

info@shcontrol.cz
www.shcontrol.cz

Výroba

Informace o produktech jsou ve formátu PDF.
Pokud nemáte program Adobe Reader, stáhněte si jej

BR2 - snímač otáček

Snímač otáček slouží k měření otáček asynchronních a synchronních generátorů přímo na výstupních svorkách (bez čidla). Na výstupu je pak unifikovaný výstupní signál bez ohledu na velikost vstupního napětí. Tímto snímačem je možno měřit otáčky i nepřipojeného (nebo nebuzeného) generátoru.

Celý příspěvek

BR3 - remanentní otáčkové relé

Remanentní otáčkové relé slouží k měření otáček asynchronních a synchronních generátorů pomocí remanentního napětí přímo na výstupních svorkách (bez indukčního čidla).

Celý příspěvek

DF2 - kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana

Kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana slouží především k ochraně synchronních a asynchronních generátorù pracujících paralelně s veřejnou sítí. Vyznačuje se vysokou přesností a rychlostí díky použití mikroprocesorové techniky v kombinaci s jednoduchým zpùsobem nastavování.

Celý příspěvek

DP1 - rozdílová ochrana generátoru

Rozdílová ochrana generátoru slouží k ochraně vinutí generátoru před zkraty mezi jednotlivými vinutími statoru nebo mezi vinutím a zemí. Každý začátek a konec vinutí je opatřen přístrojovým transformátorem proudu. Ochrana měří zvlášť vstupní a výstupní proudy jednotlivých vinutí. Průběžně je vyhodnocován jejich rozdíl a při překročení zadaného rozdílu je rozpojeno výstupní relé. Po obnovení proudové rovnováhy se výstupní relé opět sepne, ale informace o posledním odstavení zùstane uchována pomocí signalizačních LED diod až do stisku tlačítka reset.

Celý příspěvek

FC3 - regulátor frekvence

Regulátor frekvence slouží k řízení frekvence generátorů, pracujících v ostrovním režimu změnou přídavného zatížení. Toto řešení se využívá v případě, že generátor je poháněn zařízením, u kterého je obtížné regulovat otáčky nebo je nelze měnit dostatečně rychle. Jedná se především o vodní turbiny. Regulátor měří frekvenci střídavého napětí z generátoru a pomocí až šesti binárních výstupů ovládá přídavné odporové zátěže, které umožňují při požadované frekvenci udržet v rovnováze bilanci mechanické energie pohonu s energií odebíranou z generátoru. Výstupy regulátoru jsou pouze ovládací nikoli silové, proto je třeba regulátor doplnit silovými elektronickými spínači odpovídajících výkonů.
Na čelní straně regulátoru je pomocí LED diod zobrazována okamžitá frekvence a momentálně sepnuté výstupy na zátěže.

Celý příspěvek

GI1 - galvanický oddělovač signálu

Galvanický oddělovač signálu se používá tam, kde je nutné galvanicky oddělit různá zařízení z hlediska bezpečnosti, ochrany obvodů řídících systémů nebo oddělení různých potenciálů.

Celý příspěvek

LA1 - přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana LA1 slouží pro ochranu komunikačních linek a měřících obvodů před destrukcí navazujících zařízení úderem blesku nebo zvýšeným napětím.

Celý příspěvek

MR1 - elektronický odpor

Elektronický odpor slouží především jako náhrada tzv. motorpotenciometru pro nastavování žádané hodnoty regulátorů napětí (buzení) synchronních generátorů. Hodnotu odporu lze měnit jak manuálně pomocí tlačítek, tak dálkově pomocí digitálních vstupů. Hodnota nastaveného odporu je zobrazována pomocí sloupcového LED displeje. Výstupní odpor je galvanicky oddělen.

Celý příspěvek

« 1 2 » »|

Copyright © 2008 SH Control
Stránky využívají redakční systém Apollo.